Analiza hałasu online za pomocą TINACloud

TINAAnaliza szumu w chmurze określa widmo szumu obwodu i może kierować szum na wejście lub wyjście.

Można również obliczyć moc szumu i stosunek sygnału do szumu.

Kliknij zdjęcie, aby uruchomić ten obwód online za pomocą TINACloud