Analiza naprężeń

Analiza naprężeń

Jump to TINA Main Page & General Information 

Analiza naprężeń może sprawdzać części pod kątem warunków naprężeń, takich jak maksymalne rozpraszanie mocy i maksymalne ograniczenia napięcia i prądu.

Możesz ustawić te parametry w oknie właściwości części lub w katalogu.

Ten rodzaj analizy nazywany jest również analizą dymu, ponieważ przeciążone części często emitują dym.

Można również uruchomić analizę naprężeń, ustawiając pole wyboru Włączona analiza naprężeń w analizie | Okno dialogowe opcji lub menu Analiza.

Podczas uruchamiania analizy DC lub analizy przejściowej z menu Analiza pojawi się lista komponentów wraz z parametrami przekraczającymi maksymalne limity.

Jeśli klikniesz komponent na liście, odpowiedni komponent na schemacie zostanie wybrany i zmieni kolor na czerwony.

Maksymalne wartości komponentów można ustawić w oknach dialogowych właściwości komponentu lub w oknach dialogowych parametrów katalogu komponentów. Oba można wprowadzić, klikając dwukrotnie składniki.

Przed przeprowadzeniem analizy sprawdź i ustaw maksymalne wartości składników w obwodzie.
Analiza naprężeń