Analiza tolerancji

Analiza tolerancji

Jump to TINA Main Page & General Information 

Tolerancje można przypisać elementom obwodu do wykorzystania w analizach Monte-Carlo lub najgorszych przypadkach. Wyniki mogą być oceniane statystycznie przy użyciu oczekiwanych średnich, odchyleń standardowych i wydajności.

Przesunięcie kursora na określoną krzywą powoduje pobranie odpowiednich wartości komponentu, aby można było interpretować ekstremalne wyniki.

Modele tolerancji przewidziane dla każdego komponentu umożliwiają jednolity, Gaussa lub ogólny rozkład. Korzystając z dystrybucji ogólnej, można zdefiniować tolerancję asymetryczną oraz tolerancję grupy.

Z tolerancją grupy można nawet modelować śledzenie ujemne, gdzie wartości składowe jednej grupy zostaną zmienione w przeciwnym kierunku niż w drugiej grupie.