Nauczanie I Trening

Nauczanie I Trening

Szkolenie komputerowe przy użyciu TINA

Silne, zorientowane na edukację funkcje TINY dają nauczycielom narzędzia, których potrzebują do efektywnego szkolenia komputerowego. Korzystając z TINA, możesz przekształcić istniejące klasy komputerów PC w nowoczesne laboratoria szkoleniowe w zakresie elektroniki po niskich kosztach.

TINA ma dwa specjalne tryby operacyjne do treningu i badania. W tych trybach uczeń pracuje nad problemami pod nadzorem TINA, co rozwiąże problemy, ale poczekaj i sprawdź odpowiedź ucznia.

Student może używać symbolicznych nazw komponentów i odpowiadać za pomocą formuł lub liczb. W trybie treningowym TINA ostrzega ucznia o błędnej odpowiedzi; w trybie badania po prostu oceni i zapisze odpowiedź. Dostępny jest duży zbiór problemów już opracowanych przez nauczycieli.

Korzystanie z tłumacza

Korzystanie z tłumacza w rozwiązywaniu problemów. W przypadku bardziej skomplikowanych problemów tłumacz może całkowicie zastąpić ołówek, papier i kalkulator. Wywołując interpreter, student może uzyskać dodatkowe ilości i pośrednie wyniki krok po kroku.

Interpreter umożliwia użycie symbolicznych nazw komponentów lub ich wartości liczbowych, ocenia wyrażenia, rozwiązuje równania liniowe, bierze pochodne, integruje i wiele więcej.

Szczegółowe rozwiązanie można zapisać do późniejszego wykorzystania lub wydrukować do oceny.