Optymalizacja

Optymalizacja

Jump to TINA Main Page & General Information 

Korzystanie z TINATryb optymalizacji nieznanych parametrów obwodu można określić automatycznie, aby sieć mogła wytworzyć wstępnie określoną docelową wartość wyjściową, minimalną lub maksymalną.

Optymalizacja jest przydatna nie tylko w projektowaniu obwodów, ale także w nauczaniu, w tworzeniu przykładów i problemów.

Optymalizacja, obraz 1