Online Simulimi i Analogit në TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Simulimi i Circuit Analog në TINACloud është shumë i ngjashëm me versionin offline të TINA përshkruar këtu https://www.tina.com/analog-simulation/ por TINACloud ju mund të kandidoni në një shfletues pa ndonjë instalim dhe kudo dhe në ndonjë platformë.

Provoni TINACloud në dritaren e ngulitur më poshtë.

Nga menyja e Analizës drejtohuni tek AC Analiza dhe Karakteristikat e Transferimit të AC ose Transient ... për të marrë diagramet më poshtë.

Rezultati i analizës së AC: Bode Plot
Rezultati i analizës së AC: Bode Plot
Rezultati i analizës së përkohshme
Rezultati i analizës së përkohshme

Simulimi dixhital
Simulimi VHDL
Simulimi MCU
Simulacioni i përzier qarkn
Modaliteti Interaktiv