Analiza e zhurmës në internet duke përdorur TINACloud

TINAAnaliza e zhurmës së Cloud përcakton spektrin e zhurmës së një qark, dhe mund t'i referohet zhurmës ose hyrjes ose prodhimit.

Fuqia e zhurmës dhe raporti i sinjalit-zhurmës gjithashtu mund të llogaritet.

Kliko foton për të drejtuar këtë qark online me TINACloud